Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap SBN

  • Het lidmaatschap van de SBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw sportschool of vereniging.
  • Het SBN lidmaatschap gaat administratief in op 1 januari, wordt een lidmaatschap aangegaan op een andere datum dan zal contributie berekend worden vanaf die datum t/m 31 december dat jaar.
  • De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
  • Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.
  • Indien geen automatische incasso wordt afgegeven, ontvangt men een factuur en wordt het contributiebedrag verhoogd met administratiekosten.

Wat doen wij met uw contributie

  • De Sambo Bond Nederland op de kaart zetten in Nederland.
  • Organiseren Nederlandse Kampioenschappen en Dutch Open, waarbij korting gegeven wordt op het inschrijfgeld.
  • Afdragen contributie aan KNKF, FIAS en ESF om als Nationale Bond deel te kunnen nemen aan WK’s, EK’s en andere internationale toernooien.
  • Gratis deelname aan de door de SBN georganiseerde reguliere bondstrainingen.
  • Mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten voor deelname aan EUK’s, EK’s en WK’s.